Friday, August 21, 2015

Filipino Tagalog Text Mesage of Condolence

Message of heartfelt condolence to send to your Philippino friend.

Yun ang takda na buhay sa kanya tanggapin bagamat masakit. 
Sapagkat hindi ito yung buhay na pangako sa atin ng Diyos. 
Marahil siguro gusto ng Diyos na alisin sya sa kasamaan ng panahong darating. 
Rest in Peace


Translation:
This is his/her fate and we must accept it even though it hurts so much.
This is not the life God has promised for us.
God has decided to remove him/her to avoid the evils of the future.
Rest in Peace.

--

Taos puso po naming ipinaaabot ang pakikiramay at
pakikidalamhati sa inyong pamilya.


We would like to give you our heartfelt condolences to your family. We share your grief at this difficult time.
---


Labis ang aming pakikiramay sa napakalungkot na nangyari sa
iyong mahal sa buhay. Lubos kami nakikidalamhati sa kanyang pagyao.

We heard about the sad passing of your loved one and we would like to extend our condolences. We are with you at this time of bereavement.

--

Nakikiramay po kami sa pagyaon ng iyong mahal.
Panalangin ay handog namin para sa katahimikan ng kanyang
kaluluwa.


Our condolences to the passing of your loved one. We offer prayers
that his/her soul may find peace in the afterlife.

No comments:

Post a Comment